miércoles, 21 de mayo de 2014

Concurs #MACFOTO

1. Organització
L’Ajuntament de Mislata, amb motiu de l’esdeveniment cultural “MAC, Mislata art al carrer”, organitza el concurs fotogràfic en xarxes socials denominat #macfoto

2. Desvinculació respecte a Facebook, Instagram i Twitter
Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram patrocinen, avalen ni administren de cap mode este concurs, ni estan associats a ell. L’usuari es desvincula totalment de qualsevol d’estes xarxes i és conscient que està proporcionant la seua informació a l’Ajuntament de Mislata, no a Facebook, Instagram o Twitter. La informació que es proporciona s’usarà simplement per a registrar-lo com a participant del concurs i comunicar-li el premi, cas que resulte guanyador.

3. Objecte i mecànica del concurs
Les fotografies que es presentaran al #macfoto hauran de tindre com a temàtica el festival d’arts escèniques que se celebrarà del 26 de maig a l’1 de juny a Mislata.
El tema pot ser tant dels espectacles que es faran al carrer durant estos dies, com de la resta d’activitats paral·leles que s’organitzaran amb motiu del festival.
Per a poder participar serà suficient amb publicar una foto en alguna de les tres xarxes socials a través de les quals es llança el concurs (Facebook, Instagram o Twitter) amb l’etiqueta #macfoto.
Les fotografies que apareguen amb este hashtag es publicaran en la pàgina web oficial del MAC que gestiona l’Ajuntament de Mislata. El concurs se cenyirà als dies de celebració del festival i no hi ha límit d’imatges, per la qual cosa cada usuari podrà concursar amb totes les fotos que vullga.
Tant la grandària de la fotografia com el format serà el que l’autor considere convenient, dins de les possibilitats que oferix cada una de les xarxes socials que s’usen per al concurs.
S’eliminaran del concurs totes les imatges que puguen ser ofensives, vexatòries o de contingut sexual.
La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedix a l’Ajuntament de Mislata els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial y/o d’imatge que pogueren correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el concurs.

4. Duració i àmbit
El concurs estarà actiu del 26 de maig al 4 de juny i les fotos hauran d’haver sigut preses a Mislata, que és on es desenrotllarà el festival.

5. Requisits per a participar
Totes les persones físiques que envien fotografies des d’un perfil actiu en alguna de les tres xarxes socials habilitades per al concurs (Twitter, Instagram i Facebook) .
La foto haurà d’estar degudament etiquetada amb el hashtag #macfoto.

6. Selecció de guanyadors, suplents, comunicació i entrega
Un jurat analitzarà totes les fotografies publicades amb el hashtag #macfoto i decidirà quins són les tres guanyadores.
Els noms i les fotos dels guanyadors s’anunciaran en la web municipal mislata.es i a través dels perfils oficials que té l’Ajuntament en estes tres xarxes socials: tant en la fan page de Faccebook, com en el perfil de Twitter i en el d’Instagram.
Si en un termini de 15 dies hàbils el premiat no reclama el seu guardó, identificant-se de la manera en què se li indique des de l’organització, perdrà el seu dret que passarà al següent en la valoració del jurat i així fins a trobar un guanyador degudament identificat.
El premi s’arreplegarà en les dependències municipals.

7. Criteris
El jurat tindrà en compte l’originalitat i enginy de la fotografia, així com la representativitat de l’esperit del MAC: portar l’art al carrer i afavorir l’accés de la ciutadania a la cultura.

8. Jurat
- Vicent Borrego, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Mislata.
- Mariam Cardona, coordinadora de Juventut de l’Ajuntament de Mislata.
- Ana Campos, coordinadora de l’Escola Municipal de Teatre de Mislata.
- Iván Esteve, director de Comunicació de l’Ajuntament de Mislata.
- Pere Peris, animador juvenil de l’Ajuntament de Mislata.
- Josefa Luján Martínez, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mislata.
- Antonio Arenas Almenar, regidor de Juventut de l’Ajuntament de Mislata.

9. Premi
El primer premi es guardonarà amb una tablet i el segon i el tercer rebran entrades dobles per a espectacles d’arts escèniques.
A més, els tres premis es completaran amb un abonament anual del servici públic de bicicletes de Mislata.

10. Reserves i limitacions
L’Ajuntament de Mislata es reserva el dret de desqualificar al premiat si no s’identifica adequadament.
L’Ajuntament queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impediren la seua identificació.
L’Ajuntament de Mislata es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzen qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.
L’Ajuntament de Mislata es reserva el dret a efectuar canvis que redunden en la bona finalitat del concurs quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma en què arrepleguen les presents bases.
L’Ajuntament de Mislata es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.
Així mateix, el consistori quedarà exempt de tota responsabilitat si concorreguera algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís que pogueren ocasionar-se durant el gaudi del premi.

11. Protecció de dades
Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’Ajuntament de Mislata titular i responsable del fitxer, amb domicili social en plaça Constitució número 8, Mislata, la finalitat del qual serà la gestió del concurs i l’entrega del premi.
L’Ajuntament de Mislata garantix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals arreplegats en el present concurs, en especial pel que es referix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

12. Acceptació de les bases
La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases.

http://mislataartalcarrer.wordpress.com/2014/05/07/concurs-macfoto-2/


No hay comentarios:

Publicar un comentario