viernes, 8 de marzo de 2013

XVII Edició del concurs fotogràfic "LACTÀNCIA MATERNA MARINA ALTA"

Participació

Podrà participar qualsevol persona major d’edat, sempre que concurse amb fotografies inèdites i no presentades en altres concursos.

Tema
 
Les fotografies han de mostrar imatges de lactància materna, en les quals apareguen mares alletant als seus fills o filles, en situacions de la vida qüotidiana.

Plaç
 
Participaran les fotografies rebudes per correu postal fins al 31 de Març de 2.013. Setmanalment es publicarà una reproducció d'alguna foto rebuda en Canfali Marina Alta.

Presentació de fotografies

Les fotografies s’enviaran en format digital jpg, amb un tamany màxim de 5 MB i una resolució de 300 ppp cadascuna.

És condició indispensable per a participar enviar les fotografies impreses en paper fotogràfic en tamany 20 x 25. No s’ha d’escriure en les fotografies.

La organització descartarà totes aquelles fotografies que no reunisquen els requisits tècnics exigits.

Cada participant podrà presentar un màxim de 4 fotografies.

Per tal de participar trobaràs instruccions i un formulari al final de les bases.

Jurat

El Jurat estarà format per personalitats del món de la fotografia, disseny, publicitat, i per personal sanitari, així com per un representant del Grup Nodrissa, organitzador del concurs. El nomenament del jurat es farà públic en www.grupnodrissa.org, una vegada finalitzat el plaç de presentació de treballs. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Premis

Cada fotografia optarà a tots els premis als quals tinga opció segons la temàtica, però ningun autor o autora podrà obtindre més d’un premi.

Els premis es publicaran en www.grupnodrissa.org i en els mitjans de comunicació. Els premis es lliuraran el 18 de maig de 2013. S’avisarà personalment amb antelació als guanyadors.

Drets i acceptació de les bases

La participació al concurs comporta, la cessió a favor de l’organització, per part dels concursants, dels drets de reproducció i exposició sobre les obres fotogràfiques, sempre que s’utilitzen per a la promoció de la lactància materna, i sempre sense ànim de lucre.

La participació en este concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la decisió del jurat.

Formulari de participació
 
Per tal de participar segueix els pasos següents:

1. Ompli el formulari de participació amb les teves dades i adjunta les fotografies en format digital jpg d’un màxim de 5 MB, amb una resolució de 300 ppp cadascuna. Trobaràs també un espai per a contar la teva experiència amb la lactància o respecte a la fotografia.

2. Envia les fotografies en paper fotogràfic tamany 20 x 25, adjuntant còpia del formulari de participació que rebràs via e-mail, signat per la/s mare/s que apareix/en en la foto, a la següent adressa:

Concurs Fotogràfic Lactància Materna Marina Alta
Hospital de Dénia
Partida Beniadlà, s/n
03700 Dénia. Alacant
PREMIS

 · Primer Premi Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana “Millor fotografia”, dotat amb 1000€. 
· Segón Premi Marina Salud Hospital de Dénia, dotat amb 800€. 
· Premi “Lactància Materna en els Primers Moments”, patrocinat pel Servei de Pediatria de l’Hospital de Dénia, dotat amb 600€. 
 · Premi “Millor foto de la Marina Alta, patrocinat per Acuario Dénia Ginecología, dotat amb 400€. 
 · Premi "Lactància Materna i Família", patrocinat per APEPA (Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante), dotat amb 400€. 
 · Premi “Lactància Materna en el Tercer i Quart Món”, patrocinat per l’Ajuntament de Pedreguer, dotat amb 400€. 
· Premi “Lactància Materna i Bessons”, patrocinat per l’Ajuntament de Teulada-Moraira, dotat amb 400€. 
 · Premi “Lactància Materna Prolongada”, patrocinat per CECOVA (Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana), dotat amb 300€. 
· Premi “Lactància Materna en el Treball”, patrocinat pel Col·legi d’Infermeria d’Alacant, dotat amb 200€. 
· Premi "Lactància Materna i Bellesa", a la millor fotografia que mostre el semblant de mare i fill patrocinat per Dulce Bebé, tenda infantil, dotat amb 200€. 
 · Premi “Lactància Materna en Exteriors, patrocinat per MEDISAND, dotat amb 200€. 
 · Premi Ajuntament d’Ondara, dotat amb 200€. 
 · Premi Ajuntament de Pego, dotat amb 200€. 
· Premi Ajuntament de Xàbia, dotat amb 200€. · Premi Especial BALEARIA, millor fotografia presentada per mares del taller de lactància del Grup Nodrissa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario